ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TELEPHELYEN BEVEZETETT JÁRVÁNYMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

A magyarország területén is megjelent koronavírus fertőzésre való tekintettel, a közösség védelmének érdekében az alábbi megelőző intézkedéseket vezettük be:

- A telephelyre történő belépés csak előzetes egyeztetést követően, a sárrét-plast zrt. munkatársának jóváhagyásával engedélyezett, nyilatkozat kérhető arról, hogy a belépő nem dolgozott, nem járt fertőzöttnek minősített országban, és nincs tudomása arról, hogy ilyen személlyel érintkezett volna.

- A telephelyre érkező vendég, beszállító, alvállalkozó csak a felkeresett munkavállalóval léphet érintkezésbe. Kérjük a fizikai kontaktus minimalizálását!

- A telephelyre érkező gépjárművezetők csak a szükséges munkavégzés idejére hagyhatják el a gépjárművet, csak célirányosan mozoghatnak, a telephelyen a kesztyű és a szájmaszk használata kötelező!

- A Sárrét-Plast Zrt. munkatársának kiérkezéséig a vezetőfülkét nem hagyhatják el! 

- Fuvarokmányok és egyéb dokumentumok átvétele és átadása csak kesztyűben megengedett! 

- Bélyegző és egyéb eszköz átadása tilos! 

Kérjük, a fenti intézkedéseket és az általános higiénés szabályokat fokozottan betartani szíveskedjenek!!!! 

Együttműködésüket köszönjük!

 

 

KORONA VÍRUSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI PROTOKOLL MUNKAVÁLLALÓK,

VALAMINT BESZÁLLÍTÓK / ALVÁLLALKOZÓK ESETÉBEN:

 

 

A Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a munkavállalóival kapcsolatosan, továbbá a székhelyére, telephelyeire rendszeresen érkező vendég, beszállító, alvállalkozó cégek esetében az alábbi intézkedéseket kötelező végrehajtani:

  

Nyilatkozattételi kötelessége munkavállalóknak, valamint a szállítónak, hogy gépjárműve(i), sofőr, illetve egyéb dolgozója (rakodó, váltósofőr stb.) az elmúlt időszakban – minimálisan 2 hét – nem dolgozott, nem járt fertőzöttnek minősített országban (1. számú melléklet).

Nyilatkozattételi kötelezettség a tekintetben, hogy a fent hivatkozott személyeknek, nincs tudomása arról, hogy olyan személlyel érintkezett volna, aki az elmúlt – minimálisan 2 hetes – időszakban – fertőzöttnek minősített országban járt, dolgozott (2. számú melléklet).

Amennyiben a Beszállító járműve(i), dolgozója érintett, azaz potenciális fertőzésnek volt kitéve az 1. pontban meghatározott ok miatt, úgy a Beszállító köteles haladéktalanul megküldeni a Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az érintett járművek forgalmi rendszámát, illetve az érintett személyek listáját.

A fertőzöttség veszélye miatt érintett személyeket, illetve járműveket bizonytalan ideig nem fogadjuk.

Felhívjuk a szállítók figyelmét, hogy érintettségük esetén ne küldjenek potenciálisan fertőzött munkavállalót és járművet telephelyeinkre.

A be nem engedhető személyek és gépjárművek listáját megküldjük valamennyi portaszolgálatnak.

A portaszolgálatok kötelesek minden esetben ellenőrizni a bejövő járműveket és sofőröket.